BOYUN ULTRASONOGRAFİSİ

Boyun ultrasonografisi, boyundaki tüm anatomik yapıların incelendiği, özellikle tiroid bezi, tükürük bezleri ve boyundaki lenf nodlarının ayrıntılı görüntülenmesi için yapılan bir tetkiktir.

İşlem öncesinde hazırlık gerekmez, hasta sedyede sırtüstü yatarken tetkik yapılır. İşlem radyasyon içermez.

Tiroid bezinin guatr veya tiroidit gibi hastalıkları ile, nodül varlığı bu tetkikle tespit edilir. Tiroid bezinin nodülleri, multinodüler guatr, bezin tiroidit denilen iltihabi durumu bu tetkikle değerlendirilir. Tiroidit denilen iltihabi durumun, akut-kronik ayrımı yapılabilir. Hashimoto tiroiditinin klasik ultrasonografi bulguları araştırılır.

Tiroid bezinin kanserleri de bu tetkikle tanı alır. Kanser şüphesi var ise ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılabilir.

Lenf Nodlarının Değerlendirilmesi

Lenf nodu büyümelerinin değerlendirilmesi için, boyun yüzeyel ultrasonografisi en iyi yöntemdir. Lenf nodları enfeksiyona veya kanser gibi hastalıklara bağlı olarak büyüyebilir. Lenf nodlarının şekli, yapısı ve korteks kalınlığı deneyimli radyolog gözüyle değerlendirilir. Tetkike Doppler US ile inceleme de eklenebilir ve lenf nodunun damarlanma özellikleri incelenerek, yapısı hakkında yorum yapılabilir. Enfeksiyona bağlı büyüme olduğunda,  klinisyen tarafından verilen ilaç tedavisi sonrasında, kontrol ultrasonografi ile karşılaştırma yapılabilir.

Parotis- Submandibular Tükürük Bezlerinin Değerlendirilmesi

Tükürük bezleri yüzde yanakların arka kısmında ve çene altında bulunur. Tükürük bezlerinin iltihabi durumları ultrasonografi ile değerlendirilebilir. Tükürük bezlerinde, yemek yerken ağrı ve şişme bulguları mevcut ise taşa bağlı iltihaptan şüphelenilir. Tükürük bezi kanalı taş açısından yüzeyel ultrasonografi ile incelenir.

Bu bezlerde gelişebilecek iyi veya kötü huylu tümörlerin yapı ve boyut özellikleri ile Doppler ultrasonografi bulguları göz önünde bulundurularak yorum yapılabilir. Lüzum halinde MR tetkiki ile ileri inceleme önerilebilir.

 

Boyun ultrasonografisi sırasında;

Boyundaki kas yapıları da değerlendirilir. Özellikle bebeklerde boyun eğriliği şeklinde tabir edilen, tortikollis durumunda, sternokleidomastoid isimli kastaki şişlik ve kanama(hematom) varlığı ultrasonografi ile araştırılır. Hastalık erken tanı aldığında fizik tedavi vb. yöntemlerle iyileşebilir.

Kalpten beyne uzanan ana atardamar ve toplar damar yapıları da boyun ultrasonografisi ile değerlendirilir. Doppler Ultrasonografi ile tetkik tamamlanabilir.