OMUZ EKLEM ULTRASONOGRAFİSİ

Omuz ve çevresinde, kas ve tendon yapılarının yüzeyel ultrasonografi ile değerlendirildiği tetkiktir. Omuz çevresindeki tendonların rüptür(kopma) gibi patolojileri ile tendon çevresindeki sıvı birikimleri bu tetkikle tanı alabilir.

Tetkik öncesi özel bir hazırlık gerekmez. Radyasyon içermediği için gebeler dahil tüm hasta gruplarına güvenle uygulanabilir.

Tetkik sırasında hastaya dinamik şekilde pozisyonlar verilerek, farklı kas ve tendon yapıları detaylıca incelenir.

Ultrasonografi hızlı sonuç veren, kolay uygulanan bir görüntüleme yöntemidir. Her ultrasonografi tetkikinde olduğu gibi, bu tetkikin başarısı da tecrübeye bağımlıdır.

MR tetkiki statik bir inceleme olup, daha çok zaman alır ve maliyetlidir. Ayrıca kapalı alan korkusu olan hastalarda ultrasonografi güvenle tercih edilebilir.

Farklı pek çok bilimsel çalışmada, Ultrasonografi ve MR tetkiki karşılaştırılmıştır.

Omuz Ultrasonografisinin;

Tendonların total rüptüleri, biceps tenosinoviti ve akromioklaviküler eklem dejenerasyonunu saptama oranları MR ile benzer düzeydedir. Kalsifik tendinitleri, biceps subluksasyonu-dislokasyonunu ve impingementi göstermede MR kadar başarılıdır.

Kısmi tendon rüptürü gibi durumlarda MR daha hassas bilgi verebilir.

Omuz patolojilerinin ultrasonografik incelenmesi ile;

Hasta farklı pozişyonlarda değerlendirilerek, omuz tendonları gruplar halinde incelenir. Dinamik şekilde yapılan bu inceleme sayesinde hasta tanı ve tedaviye hızlıca ulaşır.

Omuzda rotator kılıf onarım cerrahisi olan hastaların, ameliyat sonrası değerlendirmesinde de ultrasonografi etkin bir tanı aracıdır.