MEME ULTRASONOGRAFİSİ

Ultrasonografi (ultra sound, US) ses dalgaları aracılığıyla görüntü elde edilmesini sağlayan, radyasyon içermeyen, güvenilir bir yöntemdir.

Meme Ultrasonografisi Nasıl Yapılır?

İnceleme, hasta yatar pozisyonda iken yapılır. Memenin üzerine bir jel sürülür ve görüntü elde etmeyi sağlayan, prob olarak adlandırılan aparat meme üzerinde gezdirilir. Bu sırada US ekranında oluşan görüntüler incelenir, şüpheli bir bulgu saptanırsa görüntü kaydedilir.

Saptanan şüpheli bulgular, deneyimli radyoloji doktorlarının gözlemlerine göre, iç yapılarına, şekillerine ve kenarlarının düzgün olup olmamasına göre değerlendirilir.Bazı durumlarda, şüpheli lezyonun damar yapısını değerlendirmek amacıyla renkli Doppler adı verilen bir teknikle inceleme devam eder. Kötü huylu kitlelerin içinde çok sayıda düzensiz damarlar görülebilir.

 

Meme Ultrasonografisinin Avantajları

35 yaşından küçük hastalarda ve yoğun meme dokusunda erken tanı imkanı var: Ultrasonografi, mamografiden farklı olarak, kesitsel bir görüntüleme yöntemidir; yani inceleme sırasında dokular birbiri üzerine binmez. Meme dokusu yoğun olan kadınlarda memenin bir de US ile incelenmesi önerilir. Bu sayede mamografide meme dokusu tarafından örtülmüş küçük kanser odakları, ultrason incelemesiyle daha kolay saptanabilir.

 

Radyasyon riski ve yan etki yok: Ultrasonografi radyasyon içermez. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Çekim sırasında herhangi bir ağrı duyulmadığı için istenilen sıklıkta tekrar edilebilir.

Hamilelikte meme ultrasonu güvenlidir: Gebe hastaların gebelik dönemi boyunca radyasyondan uzak kalması gerekmektedir. Bu nedenle mamografi gebelerde tercih edilmez. Gebelik döneminde meme ultrasonu güvenli bir tetkiktir. Bebeğe ve anneye zararı yoktur. 

Memenin kişiye has dokusu ve meme içerisindeki kitlelerin yapısı hakkında bilgi verir: Meme kitlelerinin katı-sıvı içerik ayrımı yine ancak US ile anlaşılabilir. Meme kistleri çok sık görülen oluşumlar olup içleri sıvı ile doludur. Basit kistler, meme kanseri açısından risk taşımazlar. Katı kitlesel lezyonlarda durum farklıdır. Bu lezyonlar şüpheli görünümdeyseler US eşliğinde biyopsi yapılarak tanı alabilirler. Yapısal ve sonografik özellikleri iyi huylu görünümde olan lezyonlar ise, belirli zaman aralıklarında disiplinli şekilde ultrasonografi ile takip edilmelidir. Ultrasonografik takibin deneyimli ellerde, kontrollü ve karşılaştırmalı olarak yapılması takip sürecinin en önemli noktasıdır.

 

Mamografi Tetkikinin Görüntüleyemediği Alanların Değerlendirilmesine Olanak Sağlar: Memenin alt kısmı, köprücük kemiğinin altına denk gelen meme alanı ve koltuk altının bir kısmı mamografik inceleme alanına girmeyebilir. Bazı hastalarda meme boyutunun büyük olması nedeniyle de memenin tamamı mamografi filminin içine sığmayabilir. Bu tarz durumlarda ultrasonografi başvurulacak ilk ve en önemli tetkiktir.

Meme Ultrasonografisini Kimlere Öneririz?

  1. Radyasyon içermemesi nedeniyle ilk inceleme yöntemi olarak 35 yaşın altındaki tüm kadınlara;
  2. Radyasyon içermemesi nedeniyle hamile ya da emzirmekte olan kadınlara;
  3. Memede kızarıklık, şiddetli ağrı gibi enfeksiyon bulguları varlığında;
  4. Memede abse gibi oluşumların tespiti ve tedavi sürecinin kontrolünde;
  5. Mamografide yoğun meme yapısı olan kadınlara;
  6. Mamografide veya fiziki muayenede şüpheli bulguları olanlara;
  7. Meme kanseri saptanan hastalarda, kitle lezyonun sınırlarını netleştirmek, ek tümör odaklarını tespit etmek amacıyla;
  8. Meme şikayeti olan erkek hastalara (gerekirse mamografi ile birlikte);