ÜST EKSTREMİTE VENÖZ VE ARTERYEL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ

Doppler ultrasonografi; kan akımını değerlendiren özel bir ultrason tekniğidir ve damarsal görüntülemenin  en önemli  yöntemlerinden biridir.  Vücuttaki  arteriyel ve venöz(atar ve toplar) damarlardaki kan akımının değerlendirmesini sağlar.

Ultrasonografi  ve Doppler ultrasonografi tetkikinde ses dalgaları kullanılarak görüntüler oluşturulur. İncelenecek bölgeye jel sürülerek, bir prob yardımıyla uygulanır. Radyasyon etkisi veya bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ağrısız bir işlemdir. Normal şartlarda bu inceleme için ön hazırlık gerekmez. İşleme gelirken rahat ve bol giysiler giyilmesi önerilir.

Üst Ekstremite Venöz Renkli Doppler Ultrasonografi ile;

Kol ve önkolun toplar damar yapıları değerlendirilir. Nadir olmakla birlikte, klinik şüphe mevcutsa venöz  damarlardaki pıhtı varlığı araştırılır. Kol ve önkolun  venöz yapılarının haritalanması da mümkün olur. Bypass gibi bazı kalp ameliyatlarında koldan alınan sağlıklı venöz damarların parçaları kullanılabilir.

Diyaliz için kullanılan fistül alanlarının değerlendirilmesinde de venöz renkli Doppler tetkikinden faydalanılır.

Üst Ekstremite Arteryel Renkli Doppler Ultrasonografi ile;

Kol ve önkolun atar damar yapılarının tıkanıklık veya daralmaları ile plak oluşumları değerlendirilebilir.

Torasik Outlet Sendromu gibi özel durumlarda;

Klinik tanılı torasik outlet sendromlarında hastalığın sebebine yönelik incelemede, venöz veya arteryel Doppler tetkiki ile dinamik olarak değerlendirme yapılabilir. Hastanın tanı ve tedavisinin planlamasına katkı sağlanır.