ÜRİNER ULTRASONOGRAFİ

Üriner ultrasonografi; idrar yollarının ultrasonografi tetkiki ile, hastanın karnına jel sürülerek ağrısız şekilde incelendiği görüntüleme yöntemidir. Diğer tüm radyolojik işlemler gibi, anatomi ve ultrasonografi fiziği gibi detaylara hakim radyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu tetkik ile, böbrekler, böbrek ile mesane arasındaki üreter adını verdiğimiz idrar yolları, mesane ve prostat bezi değerlendirilir.

Üriner ultrasonografi tetkiki için, hastanın gelmeden önce sıvı tüketmesi ve idrara sıkışmış olması gerekir. Birikmiş idrar, ultrason tetkiki için görsel avantaj sağlayarak, idrar yolları ve mesanenin içinin kolaylıkla ve başarılı şekilde değerlendirilmesini sağlar. Eğer hasta ultrason randevusuna idrara sıkışık gelmemiş ise yeterli miktarda sıvı tüketmesi sağlanarak idrara sıkışması beklenir.

Böbrekler, idrar yolları ve mesane içinde taş veya kitle varlığı ultrasonografi ile  anlaşılabilmektedir. Bunun için hastaya yeterli sürenin ayrılabilmesi, lüzum halinde idrara sıkışmasının beklenmesi gerekmektedir. Üriner sistem içerisinde taş veya kitle varlığı tespit edilirse, kitle veya taşın boyutları, üriner sistem içindeki konumu raporlanarak çıktı şeklinde hastaya verilir.  

Böbrekte, idrar yollarında ya da mesanede taş veya kitle tespit edilmesi halinde bunun takip edilmesi gerekebilir. Kitle veya taşın boyutları eski tetkikler göz önünde bulundurularak takip edilmelidir.