MEME MR GÖRÜNTÜLEME

Memenin temel görüntüleme yöntemleri mamografi ve ultrasonografidir.

Bununla birlikte, yumuşak doku görüntüleme duyarlılığı yüksek olan MR tetkiki de bazı durumlarda tanı amaçlı ve problem çözücü olarak kullanılabilir.

MR tetkiki, güçlü mıknatıslar aracılığıyla oluşturulan bir manyetik alanda görüntü oluşturma tekniğidir. MR incelemesi radyasyon içermez.

MR, meme kanserinin tanısında duyarlılığı en yüksek görüntüleme yöntemidir. Diğer tanı yöntemleri ile saptanamayan pek çok kanser odağı MR ile tespit edilebilir. Her iki meme, koil denilen memeye özel aparatların içerisine yerleştirilir. Hasta geniş ve kısa bir tünel şeklinde olan MR cihazının içine yüzüstü pozisyonda alınır. İnceleme öncesinde hastanın koluna damar yolu açılır ve çekim sırasında kontrast madde adı verilen az miktarda ilaç enjekte edilir.

Meme MR incelemesi ortalama 20 dakika sürmektedir.

Çekim sonrasında elde edilen görüntüler, radyologlar tarafından özel monitörlerde incelenir ve bazı ölçümler yapılır. Kontrast madde verilmeden önceki ve sonraki MR görüntüleri dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Meme içerisinde, verilen kontrast madde ile boyanan kitlesel bir alan olup olmadığına bakılır. Boyanma olan alanın iyi huylu-kötü huylu ayrımını yapabilmek için şekline, kenarlarının düzgün olup olmadığına bakılır. Verilen kontrast maddenin kitleyi hangi hızla ve yoğunlukta boyandığı özel ölçümler ve grafikler ile değerlendirilir.

Meme MR incelemesi pahalı ve zaman alıcı bir inceleme olduğundan tarama amaçlı kullanıma uygun değildir. Kapalı alan korkusu olan hastalarda kullanımı zordur.

Meme MR incelemesinde;

İşlem sırasında hastanın kesinlikle hareket etmemesi gerekir. Hasta çekim sırasında hareket ederse tetkik kalitesi düşer.

MR incelemesi öncesinde hastanın üzerindeki tüm metal cisimleri çıkarması gerekir. Vücudunda herhangi bir metal olan kişilerin bunu mutlaka doktoruna ve çekimi yapacak teknisyene bildirmesi gerekir. Son yıllarda vücuda yerleştirilen yabancı maddelerin tümü MR uyumludur. Bununla birlikte; kalp pili, işitme cihazı ve beyin anevrizması nedeniyle klips yerleştirilen hastalara operasyon geçmişi ve yabancı cisim özellikleri sorgulanmadan MR incelemesi yapılmamalıdır.

Meme MR İncelemesi Endikasyonları

  1. Mamografi, ultrason veya elle muayenede saptanan ve biyopsi ile tanı alan kanser varlığında, ameliyat öncesi evreleme amacıyla;
  2. Koltuk altında izole kitle ya da büyümüş lenf bezesi saptanan ya da vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan hastalarda esas kanser odağının tespit edilmesi amacıyla;
  3. Meme kanseri saptanan ve meme koruyucu cerrahi planlanan hastalarda, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılması amacıyla,
  4. Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi geçirmiş kadınlarda, memedeki ameliyata ve radyoterapiye bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesi amacıyla;
  5. İleri evre meme kanseri saptanan hastalarda, ameliyat öncesi kemoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla;
  6. Yüksek riskli kadınlarda meme kanseri belirlenmesi amacıyla (tarama amaçlı);

8.Meme silikonu olan kadınlarda silikonda hasar olup olmadığının belirlenmesi ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesi amacıyla;

Meme MR tetkiki meme kanseri tarama yöntemi değildir. Daha çok problem çözücü olarak kullanılır.