LENF NODU BİYOPSİSİ

Lenfatik sistem vücudun temel drenaj sistemlerinde biridir. Doku ve hücreler arası sıvı lenfatik sistem sayesinde venöz sisteme aktarılır. Lenfatik sistem, lenfatik damarlar ve lenfatik dokulardan meydana gelir. Lenfatik damarlar; dokular arası sıvının uzaklaştırılmasında kalbe ve kan taşıyan damar yapılarına yardım eder. Lenfatik damarlar merkezi sinir sistemi, beyin zarı, orbita, kornea, iç kulak, epidermis, kıl, tırnak, kıkırdak, kemik iliği ve kemik dışındaki tüm organlarda bulunur. Timus, lenf nodları, dalak ve lenf nodülleri gibi organ ve yapılar lenfatik dokuları oluşturur. Lenfatik dokular vücudun bakteri ve virüslere karşı immunolojik savunmasında önemli rol oynarlar.

Vücutta, lenfatik sistemle ilgili hastalıklarda, sıklıkla ortaya çıkan bulgu lenf bezelerinin büyümesidir. Ayrıca çeşitli iltihabi hastalıklarda, enfeksiyöz hastalıklarda, otoimmun hastalıklarda ve kanser metastazlarında, lenf nodu büyümesi meydana gelebilir.  Lenfoma gibi bazı hastalıklar direkt lenf bezi büyümesiyle başlayabilir.

Lenf nodları vücutta, boyun bölgesi, aksilla (koltuk altı), inguinal bölge(kasıl bölgesi) ve karın içinde ana damar yapıların komşuluğunda yoğunlaşmakla birlikte; tüm vücutta dağınık olarak yerleşirler.

Ultrasonografi ile lenf nodunun yapısı, büyüklüğü, büyüme şekli, korteks denilen dış kısmı ile iç kısmının değerlendirmesi yapılır. Doppler ultrasonografi ile damarlanma yapısı değerlendirilir.

Hastanın klinik bilgileri ve tahlilleri ışığında, lüzum halinde ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılabilir. Biyopsinin ultrasonografi kılavuzluğunda yapılması, işlemin başarı şansını belirgin derecede arttırır.

Lenf nodu biyopsisi, ince iğne ile yapılabilmekle birlikte; daha çok tru-cut biyopsi (kalın iğne) tercih edilir. İşlem sırasında lokal anestezi uygulandığından, ağrı hissedilmez.