TİROİD BİYOPSİSİ (İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi)

Boyunda yer alan, tiroid bezi içerisinde yer alan tiroid nodülünden, iğne kullanılarak parça alınması işlemine tiroid biyopsisi denmektedir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Büyük tiroid nodülleri rutin muayene sırasında ortaya çıkar. 1 cm’nin altında boyutlu tiroid nodüllerinin muayene ile saptanması zordur ve dıştan çoğu zaman fark edilmezler. Bu küçük nodüller ultrasonografi ile tespit edilirler.

Tüm tiroid nodüllerinin %10’ undan daha azı kanserdir. 

Tiroid Biyopsisi

Tiroid nodülü saptandığında, fizik muayene bulguları ile laboratuar tetkikleri de göz önünde bulundurulur. Nodülün ultrasonografik yapısına bakılarak, kanser şüphesi mevcut ise biyopsi yapılır.   

Tiroid Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Tiroid biyopsisi ince iğne aspirasyon biyopsisi şeklinde (İİAB) yapılmaktadır. İşlem oldukça basittir. Biyopsi işlemi hasta sırt üstü yatar pozisyonda yapılmaktadır. İşlemin çok ağrılı olmaması, çabuk bitmesi ve lokal anestezik madde uygulamasında kullanılan iğnelerin biyopsi iğneleri ile benzer boyutta olması nedeniyle lokal anestezi kullanılmaz. Biyopsi yapılacak alan temizlenir. Daha sonra basit bir enjektör iğnesi veya benzeri bir iğne ile biyopsi yapılacak nodül içerisine girilerek buradan hücre toplanır. Nodülün ultrason kılavuzluğunda eş zamanlı olarak görülmesi, biyopsinin doğruluğunu destekler. Yanlış yerden biyopsi yapılması engellenmiş olur.

Tiroid Biyopsisi Öncesinde;

Biyopsi işlemi öncesinde hastanın aç olmasına gerek yoktur. Kan sulandırıcı kullanan hastaların bu ilacı, doktor kontrolü altında(uygun yöntemlerle veya gerekli durumlarda başka ilaç kullanılarak) işlem gününe kadar kesmeleri önerilir.

 Tiroid Biyopsisi Sonrasında;

Bu biyopsi işlemi iğne ile yapılır. Koldan kan alma veya herhangi bir enjeksiyon sırasında oluşabilecek ağrı kadar ağrı olur. Ancak biyopsi yapılan yer boyundur, bu sebeple hastalarda işlem fobisi gelişebilir. Biyopsi işlemi sırasında hissedilen ağrı anlıktır. Nadiren hastalarda hafif bir rahatsızlık hissi oluşabilir. İşlem sonrasında biyopsi yapılan bölgeye gazlı bez ile 20 dk kadar baskı uygulanır

Tiroid kanseri olasılığını artıran bulgular!!!

  • Ailede tiroid kanseri bulunması.
  • Boyunda ele gelen veya ultrasonografide tespit edilen büyümüş lenf nodu bulunması
  • 30 yaş altı ve 60 yaş üzeri olmak.
  • Yutma güçlüğü
  • Boyun kısmına daha önceki tetkik ve hastalıklara bağlı radyasyon alınması öyküsü.
  • Muayenede ele gelen sert ve fiske(sabit ve yer değiştirmeyen) nodül olması
  • Ses kısıklığı

Bazı nodüller ise, içi sıvıyla dolu olup, muayenede ele gelir veya hastayı kozmetik olarak rahatsız eder. Bu gibi durumlarda da kanser şüphesi olmasa ince iğne ile aspirasyon yapılabilir. Alınan sıvı tahlile gönderilerek, bu sıvıdan da kanser olasılığı açısından değerlendirme yapılabilir.

Nodül biyopsilerinde alınan biyopsi materyalinin yetersiz olması sık karşılaşılan bir durumdur. Materyal yetersizliği için aynı hastaya birkaç kez biyopsi yapılabilmektedir. Bunun amacı yapılan biyopsi tetkikinin doğruluğunu arttırmaktır.

Tiroid Biyopsisi Sonrasında Olası Komplikasyonlar

Biyopsi sonrası enfeksiyon, kist formasyonu, kanama vb. gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Doğru teknik ve yaklaşım ile bu komplikasyonlar nadiren görülür.