Hamilelikte Doppler Ultrasonografi (Renkli Doppler Ultrason)

Hamilelikte Doppler Ultrasonografi (Renkli Doppler Ultrasonografi)

Ultrasonografi görüntüleme tekniklerinden biri olan renkli Doppler, damarlardaki kan akışını tespit etmekte kullanılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntülenen damarlarda, kan akışı izlendiği gibi daralmaya neden olan etkenler de gözlenir. Radyasyon içermeyen ve ağrısız bir işlem olan Doppler ultrason tetkiki hamilelikte de sıkça tercih edilir. Gerçek zamanlı olarak damarsal yapıların sağlığı ile ilgili görüntü veren bu çekimde, hem annenin hem bebeğin sağlık durumu incelenir.

Renkli Doppler ultrason nasıl çekilir?

Özel bir hazırlık gerektirmeyen bu tetkikte, hasta sırt üstü yatar pozisyonda değerlendirilir, tüm ultrason tetkiklerinde olduğu gibi üzerine jel sürülmüş bir prob vasıtasıyla değerlendirme yapılır. Yaklaşık 30 dakika  süren renkli Doppler işleminde sonuç kısa sürede çıkar. Görüntülemede çıkan değerler uzman radyoloji doktoru tarafından yorumlanır. Renkli Doppler tetkiki sırasında anormal bir durum ile karşılaşılırsa hastadan ek olarak bazı tahliller de istenebilir, kadın doğum uzmanları ile sonuçlar paylaşılarak tedavi planlaması yapılabilir.

Hamilelikte Doppler Ultrason ne için kullanılır?

Anne ve bebeğin sağlığını detaylı bir şekilde incelemek için kullanılan renkli Doppler ultrasonografi tetkiki başka hastalıkların incelemesinde de faydalı olmaktadır. Bebek organ gelişimin olduğu, gebeliğin ilk 3 aylık erken döneminde ultrasonografik bulgular normal ise, Doppler US gerekli durumlar haricinde kullanılmamalıdır.

Anne ve bebek sağlığı açısından;

  • Erken gebelik döneminde gebelik kesesin gelişimini takipte;
  • Düşük tehditi, dış gebelik gibi süreçlerin klinik şüphesi var ise;
  • Çoğul gebelik tanı ve değerlendirmesinde;
  • Gelişme ve büyüme geriliği olan bebeklerde iyilik halinin değerlendirmesinde;
  • Plasentanın yeri ve büyüklüğü ile, umblikal kord(göbek kordonu) özelliklerinin değerlendirmesinde;
  • Bebekte anomali varlığında;
  • Anne karnında kaybedilen bebeğin saptanmasında;
  • Anne karnında birden fazla bebeğin varlığında, bebeklerin eşit gelişme durumunda olup olmadıklarının değerlendirmesinde;
  • Gebelik tansiyonunda;
  • Bebeğin iyilik halinin, bebeğin beynindeki atar damar ve umblikal kordon damarındaki kan akışı değerlendirilerek yorumlanmasında;

Doppler ultrason kullanılır!!!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir